Magnetik Rezonans (MR)

Magnetik Rezonans (MR)

Yüksek güçte mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanılarak dokuların görüntülenmesi yöntemidir.

Magnetik rezonans ile doku içindeki hidrojen atomlarının özelliklerinden yararlanarak çok ayrıntılı bir şekilde görüntüleme yapmak mümkün olmaktadır. Bu yöntemde X ışınları kullanılmadığı için X ışınlarına bağlı ortaya çıkabilecek problemler görülmemektedir. Hatta bazen gerek duyulursa anne karnındaki bebeğin durumunu incelemek için bile kullanılabilen bir yöntemdir. Bu cihazda kullanılan mıknatıslar yerkürenin manyetik alanından neredeyse 10.000 kat daha fazla bir güç yaratmaktadırlar.

Bu mıknatıslar yardımı ile doku içindeki hidrojen atomları belli bir sıraya ve yöne dizilmekte, bu sırada verilen radyo dalgaları ile de atomların diziliminde değişiklik yaratılarak görüntüler elde edilmektedir. Böylece farklı yapıdaki dokuların çok ayrıntılı görüntüleri oluşturulmaktadır.

Cihazda kullanılan mıknatısın gücü arttıkça elde edilen görüntülerin netliği, kalitesi ve ayrıntısı artmaktadır. Günümüzde 0.2 Tesla ile 3 Tesla arasında değişen güçte MR cihazları mevcuttur. Daha yüksek güçteki MR cihazlarının yakın gelecekte klinik kullanıma girmesi beklenmektedir.

Günümüzde, beyin cerrahisinde tüm beyin ve omurilik hastalıklarının tanısında çok yaygın olarak MR kullanılmaktadır.