Vestibüler Schwannom

Vestibüler Schwannom ismi verilen tümör, işitme-denge sinirinden kaynaklanır. Kulak çınlaması, ilerleyici işitme kaybı ve dengesizlik gibi belirtiler verir.

Tedavisinde cerrahi girişim uygulanabilir. Ancak cerrahi sonrası işitme kaybında artma, yüz felci gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Gamma Knife Radyocerrahi tedavisinde ise bu sorunların görülme olasılığı cerrahiye göre çok daha düşüktür. Gamma Knife Radyocerrahi tedavisi ile tümörün büyümesini durdurma ve uzun dönemde küçültme olasılığı %95’in üzerindedir.