Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/selcukpe/public_html/dione/class.paginator.php on line 89
 Epilepsi Cerrahisi | Prof. Dr. Selçuk Peker

Epilepsi Cerrahisi

Epilepsi toplumda sık olarak rastlanan bir sorundur. Genellikle ilaçlarla tedavi edilir. Ancak ilaçlara yanıt alınamadığı durumda bazı cerrahi işlemlerle hastalara yardımcı olunabilmektedir. Cerrahide amaç ya epilepsiye neden olan bozuk alanın çıkartılması ya da epileptik aktivitenin yayılmasına engel olunmasıdır. Bu cerrahide amaç, olabildiğince epileptik atakların oluşmasına engel olmak böylece hastanın yaşam kalitesini artırmaktır.

EPİLEPSİ CERRAHİSİ NEDİR?

Epilepside kullanılan cerrahi girişimleri ana iki gruba ayırabiliriz:
1. Nöbet oluşumuna neden olan sorunlu beyin alanının çıkartılması
2. Epileptik aktivitenin beynin farklı bölgelerine yayılımının durdurulması
Epilepsi cerrahisi kürativ (epilepsiyi tamamen ortadan kaldırıcı, tam tedavi edici) veya palyatif (epileptik aktivitenin yayılımını azaltıcı) olarak iki grupta incelenebilir. Her hasta için hangi cerrahi girişimin uygulanabileceğine epilepsinin nedeni, bulunduğu beyin bölgesi, epilepsinin tipi gibi özelliklere bakarak bir heyet tarafından karar verilmektedir.

EPİLEPSİ CERRAHİSİ TİPLERİ

1. Küratif işlemler, eğer nöbetlerin nedeni olarak saptanan belli bir beyin bölgesi ve odağı varsa uygulanır.

2.Palyatif işlemler, eğer epilepsiye neden olan bir odak saptanamazsa veya saptandığı halde çıkartılması çok riskli olacağı düşünülürse uygulanır.

  • A: Temporal lobektomi: Temporal lob epilepsisi olan hastalarda en çok uygulanan yöntemdir. Bu işlemde temporal lob denilen şakak bölgesi beyin kısmının bir bölümünün ve amigdala ile hipokampusun çıkartılmasıdır. Hastaların yaklaşık %70-80 kadarında olumlu sonuç vermektedir.
  • B: Kortikal eksizyon: Bu cerrahide epilepsiye neden olan beyin korteksi (kabuk kısmı) çıkartılır. Bu cerrahiyi geçiren hastaların yaklaşık %40-50 kadarında yarar sağlanmaktadır.
  • C: Hemisferektomi: Çok nadiren uygulanmaktadır. Cerrahiye bağlı yan etkiler önemli olabilmektedir.
  • A: Kallozotomi: Beynin her iki yarım küresini birbirine bağlayan yapıya korpus kallozum denilir. Bu yapıdan epileptik aktivite beynin her iki tarafına yayılabilir. Bu yapının tahrip edilmesi işlemine kallozotomi denilir. Bazı seçilmiş olgularda bu işlem radyasyon kullanılarak (radyocerrahi) da yapılabilir.
  • B:Subpial transseksiyon: Epilepsi odağı konuşma veya motor merkez gibi çıkartılması mümkün olmayan yerlerde ise bu cerrahi girişim yapılabilir. Bu işlemde çok ince bistüriler yardımı ile bu bölgelerde küçük kesikler oluşturularak epileptik aktivitenin yayılması önlenmeye çalışılır.
  • C: Vagal sinir stimülasyonu: Vagus sinirinin etrafına bir elektrik kablosu dolayıp bunun ucunun köprücük kemiğinin altındaki bir pile bağlanması şeklinde yapılır. Belli aralıklarla sinire elektrik akımı uygulanarak beyindeki epileptik aktivite baskılanmaya çalışılır. Bu yöntemde başarı oranı %50 den daha azdır.